Startblokken

Alle leidsters zijn gecertificeerd voor de cursus VVE Startblokken en VVE- Versterk

Startblokken van Basisontwikkelingen is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van kinderen optimaal te stimuleren. Er zijn verschillende VVE- programma’s, maar de peuterspeelzaal en alle basisscholen in Medemblik hebben gezamenlijk gekozen voor het programma Startblokken. Dit programma biedt de ruimte om zelf aangrijpingspunten te zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het – door de leidster begeleide en gestuurde – spel liggen namelijk volop mogelijkheden om ook taal en denken uit te lokken en te stimuleren, omdat betekenisvolle spelactiviteiten;  interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van de kinderen uitlokken.

In Startblokken nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De leidsters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
Brede ontwikkeling staat voorop. Sociaal deskundig handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar.

Peuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren wat het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen jonge kinderen zich optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te stellen en te verbeelden en zich aan regels te houden. Van ‘doen alsof’ naar steeds echter. De leidsters zijn actief betrokken bij de spelactiviteiten in de groep. Zij zorgen voor een samenhangend en gevarieerd aanbod en doen intensief mee aan de ontwikkeling en verdieping van de spelactiviteiten van de kinderen. Ook hebben zij oog voor de toevoeging van nieuwe ervaringen en handelingsmogelijkheden en zorgen voor gesprekken met groepjes kinderen over hun spel.

Thema’s zijn belangrijk in startblokken. Er worden thema’s gekozen welke dicht bij de belevingswereld van de peuters liggen. Als ondersteuning bij de thema’s gebruiken wij de Puk methode. Puk is het speelkameraadje van de kinderen op de peuterspeelzaal. Bij de gekozen thema’s is er een woordenlijst van de woorden welke gestimuleerd en gebruikt worden. We lezen boekjes over het thema, soms is er een knieboek of een verhaal voor het vertelkastje of we hebben zelf een verteltafel gemaakt. Bij de Puk methode zijn de boekjes die wij lezen vertaald in het Turks en Arabisch. Deze boekjes worden na een korte uitleg meegegeven aan de anderstalige ouders zodat de kinderen nog meer betrokken raken. We spelen heel veel over het thema, we richten er een speelhoek voor in, we maken teken- en knutselopdrachten, we spelen taalstimuleringsspelletjes en we zingen liedjes. Er moet echter altijd ruimte zijn voor onderwerpen en/of activiteiten die voor individuele of meerdere kinderen op dat moment belangrijk zijn. Zoals: deel uitmaken van de groep, de rituelen, de begroeting, is iedereen aanwezig, verjaardagen maar ook Sinterklaas en Kerst.
Op het witte bord in de gang, staat altijd het thema waarover we werken. Meestal is de gang ingericht over het thema en staat er een kijktafel met de boekjes welke we voorlezen. En natuurlijk is het ook leuk om over dit onderwerp onze website te bezoeken.