Over ons

Stichting Peuterspeelzalen “Het Speelkasteel” stelt zich ten doel om kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving onder deskundige begeleiding op te vangen, te verzorgen en te begeleiden. De kinderen komen twee, drie of vier dagdelen per week.
Het hoofddoel is om de kinderen alleen en met anderen te laten spelen. Waarbij door de leidsters aandacht word besteed aan het sociaal - emotionele aspect. Ook wordt het kind de gelegenheid geboden kennis te maken, en te experimenteren met verschillende materialen, zoals klei, verf, lijm, zand, water e.d.

Door zowel individuele als groepsgerichte aandacht, ondersteund met een taalstimuleringsplan en bewegingsactiviteiten, krijgt het kind de kans zich zo volledig mogelijk te ontplooien en wordt de algehele ontwikkeling optimaal gestimuleerd. Hierbij wordt bekeken of de ontwikkeling goed verloopt, zodat eventuele problemen of achterstanden vroegtijdig kunnen worden onderkend.
Daarbij geeft Peuterspeelzaal “Het Speelkasteel” ouders c.q. verzorgers de gelegenheid om hun kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op verantwoorde wijze te laten opvangen.

Tegelijkertijd is “Het Speelkasteel” een ontmoetingsplaats voor ouders c.q. verzorgers. Een plaats waar men kennis kan maken met elkaar en met elkaars cultuur. Daarbij krijgen de ouders c.q. verzorgers samen met de leidsters de gelegenheid om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te praten over de opvoeding van de kinderen.

Geschiedenis

In de jaren zeventig werden in Medemblik de eerste peuterspeelzalen ‘de Paddestoel’ en ‘de Kabouter’  opgezet door twee enthousiaste gediplomeerde leidsters. De speelzalen werden door de leidsters zelf gerund met hulp van vrijwilligers en waren eigenlijk meer bedoeld als een vorm van kinderopvang. Deze speelzalen waren aanvankelijk gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Ridderstraat, maar verhuisden later naar een voormalige kleuterschool aan de Westersingel.
Lange tijd functioneerden de peuterspeelzalen onafhankelijk van elkaar, maar omdat hiervoor niet langer voldoende draagvlak was werd in 1995 besloten tot een fusie. Gezamenlijk gingen de beide peuterspeelzalen verder.  
Omdat het gebouw aan de Westersingel langzaam maar zeker sterk aan het verouderen was werd uitgekeken naar een nieuwe locatie. In 2000 was het zover, en in november van dat jaar werd het huidige gebouw achter het voormalige politiebureau betrokken. Een gebouw met 2 lokalen en een multifunctioneel lokaal, geheel volgens de geldende regels van de GGD.
Met de ingebruikname van het nieuwe gebouw werd besloten dat het tijd was voor een naamsverandering. Er werd een prijsvraag uitgeschreven en dit resulteerde in de nieuwe naam ‘het Speelkasteel’. In het multifunctionele lokaal werd gelijktijdig een heus ‘speelkasteel’ geplaatst.

Nu

De laatste jaren werden door de overheid steeds meer eisen gesteld aan het beheren van een peuterspeelzaal. Zo zijn strenge eisen gesteld aan de veiligheid van het gebouw, de meubels, speeltoestellen en alles wat daarmee samenhangt. Verder dienen de leidsters gediplomeerd zijn en worden veel meer eisen gesteld aan het functioneren van het bestuur.
De peuterspeelzaal is gevestigd in een gebouw met alle faciliteiten voor het veilig en professioneel uitvoeren van onze activiteiten, daarnaast hebben we een leuke en ruime buitenspeelplaats. Zowel het gebouw als de speelplaats zijn volledig kindvriendelijk en voldoen aan alle gestelde eisen.
Op de peuterspeelzaal zijn zes enthousiaste leidsters werkzaam die samen de peuterspeelzaal leiden. Zij zorgen middels optimale communicatie onderling, voor duidelijkheid richting peuters en ouders, en een gezellige sfeer!
De leidsters zijn VVE gecertificeerd (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Dit heeft als doel kinderen zo jong mogelijk en spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling. De taalontwikkeling staat daarbij voorop, maar ook sociale en communicatieve vaardigheden komen aan bod. De leidsters begeleiden en stimuleren die ontwikkeling gericht om daarmee te voorkomen dat kinderen met een (taal)achterstand op de basisschool beginnen.