Openingstijden
 

’s Morgens kunnen de peuters gebracht worden tussen 08.30 en 08.45 uur. U kunt uw peuter weer ophalen om 11.15 uur.

’s Middags kunnen de peuters gebracht worden tussen 12.45 en 13.00 uur en weer opgehaald worden om 15.30 uur.

U kunt uw kind niet eerder brengen dan de hierboven vermelde tijden. Tot die tijd blijft de deur gesloten i.v.m. werkoverleg van de beroepskrachten VE.

De tijden van ophalen hebben een kwartier uitlooptijd. In uitzonderingsgevallen mag uw kind later gebracht worden of eerder weg, maar meldt dit dan bij de beroepskracht VE. Wilt u het ook doorgeven als uw kind door iemand anders opgehaald wordt? En wilt u bij het halen en brengen, de deur achter u sluiten? Dit i.v.m. de veiligheid van de kinderen.