Kennismaken

U krijgt ± 1 maand van te voren bericht dat uw peuter geplaatst kan worden. In deze maand kunt u na een telefonische afspraak even langs komen met uw peuter om uw kind met de peuterspeelzaal te laten kennismaken.

 
Veiligheid 

Met zijn allen moeten wij garant staan voor een veilige speelplek voor onze kinderen. Wij vinden het dan ook belangrijk om de deuren te sluiten van de peuterspeelzaal. Verder vragen wij u géén buggy’s, kinderwagens en/of fietsen in de gang te plaatsen. Deze kunnen eventueel onder de overkapping op het speelplein geplaatst worden. De peuterspeelzaal is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van uw eigendom. Bij het brengen en halen proberen wij altijd één leidster bij de deur te laten staan.
En let op, geen sigaretten peuken op het speelplein, deze zijn voor kinderen zeer giftig.

Lees hier ons beleidsplan "veiligheid en gezondheid"

Lees hier ons beleidsplan "Algemene Verordening Gegevensbescherming"

Lees hier onze "Privacyverklaring"

Vakantie 

De vakanties worden zoveel mogelijk afgestemd op het vakantierooster van de basisscholen in Medemblik. 

Afwezigheid, ziekte en ongevallen

Als uw peuter verhinderd of ziek is, wilt u dit dan doorgeven aan de beroepskracht VE? Tussen 8.00 en 8.30 of tussen 12.30 en 13.00 uur. Twijfelt u bij een ziekte of aandoening of u uw kind kunt brengen, gaarne telefonisch overleg met de beroepskracht VE. Wij verwachten van u, dat u uw peuter niet naar de peuterspeelzaal brengt, na toediening van een paracetamol o.i.d.   Helaas kunnen de peuters de dagen niet inhalen die zij afwezig zijn op de peuterspeelzaal door ziekte of extra vakantie.

Organisatorisch geeft dit problemen voor de toegestane groepsgrootte van maximaal 16 peuters en het aantal van vertrouwde beroepskrachten VE voor uw kind.

Zij zouden dan in een andere groep komen, met andere peuters en soms een andere leidster, waardoor zij zich dan niet vertrouwd voelen.

Bij medicijngebruik op de speelzaal gelieve een overeenkomst “gebruik geneesmiddelen” in te vullen. Deze is te verkrijgen op de peuterspeelzaal.

 Helaas komt het incidenteel voor dat bij kinderen de aanwezigheid van hoofdluis wordt geconstateerd. Van de ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij de leidsters hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Indien hoofdluis door een van de leidsters geconstateerd wordt, waarschuwen zij terstond de ouder(s)/verzorger(s) van het betreffende kind. Tevens worden de overige ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk op de hoogte gebracht middels schriftelijke publicaties en op het bord in de gang. Hierbij worden adviezen aangedragen ter bestrijding dan wel voorkoming.

Twee leidsters zijn in het bezit zijn van een B.H.V.-diploma. Indien vastgesteld wordt dat een peuter serieuze ziekteverschijnselen vertoond, wordt onmiddellijk getracht in contact te komen met de betrokken ouder(s)/verzorger(s). Uitgangspunt is dat in voorkomende ongevallen situaties de ouder(s)/verzorger(s) zelf mee gaan naar de dienstdoende arts dan wel het ziekenhuis.
Indien de ouder(s)/verzorger(s) niet bereikt kunnen worden,  gaat een leidster met het kind mee. Uiteraard wordt, indien de situatie dit vereist, een dokter verzocht naar de speelzaal toe te komen.

 

Vaccinaties en Inspectierapport GGD

Als Peuterspeelzaal houden wij ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid aangaande het vaccinatieplan. Zie voor meer informatie : www.rivm.nl/rvp
Bij infectieziekten hanteren wij de regels uit het handboek G.G.D. zie ook www.ggdhollandsnoorden.nl (Secundair-menu/Gezondheid-A-Z))

Verder wordt Het Speelkasteel jaarlijks door de GGD gecontroleerd. Het inspectie rapport kunt u hier nalezen.

Ook is er een app waarmee informatie kan worden opgezocht:

Klik hier voor Android

 

Fruit en drinken

Ieder kind mag ’s morgens en ’s middags een stukje fruit meenemen. Dit fruit wordt door ons schoongemaakt en onder de kinderen verdeeld. Om  ± 10.00 en 14.00 uur krijgen de kinderen van ons kleurstofvrije limonade. Liever geen ander drinken en liga's o.i.d. meegeven, mits noodzakelijk i.v.m. allergie. Als uw kind allergisch is, medicijnen gebruikt, of ergens bang voor is, horen wij dat graag van u.
 

Verjaardag

Neem bij de viering van de verjaardag even contact op met de leidster wat de beste dag voor uw kind is om te trakteren. Dit om te voorkomen dat er meerdere kinderen tegelijk willen uitdelen. De ouder/verzorger mag hierbij ’s morgens vanaf 11.00 uur aanwezig zijn of ’s middags om 15.15 uur. A.u.b. niet trakteren op gevaarlijk snoepgoed (b.v. lollie's, traktaties op satéprikkers, zuurballen, toverballen en kauwgum).

 

Kleding 

Doe uw peuter makkelijke kleding aan, zodat hij zichzelf kan redden op de w.c. Houdt er ook rekening mee dat er geverfd en geplakt wordt. Wij zijn nl. niet aansprakelijk voor de kleding. Mocht er ondanks de verfschorten toch verf op de kleding zijn gekomen, dan kunt u dit voorbehandelen met ossegalzeep. Lijmvlekken kunt u nabehandelen met aceton of nagellakremover (voorzichtig met evt. print). Als uw kind nog niet zindelijk is, graag één à twee luiers (geen trainingsbroekjes zonder klitteband) en luierdoekjes in een tas met naam meegeven.
Tip: in verband met het verwisselen van de jassen tijdens het buitenspelen, zien wij graag een naam in de jas en indien mogelijk ook in de schoenen, i.v.m. de ballenbak.

Materialen 

De in de peuterspeelzaal gebruikte en gehanteerde materialen hebben de permanente aandacht van de verantwoordelijke leidsters. Het gebruikte speelgoed voldoet aan de wettelijk vastgestelde normen en regels. Wilt u in verband met de veiligheid van de peuters uw kind geen knikkers en ander gevaarlijk speelgoed mee laten nemen?

Jaarlijks, aan het einde van het schooljaar, vindt een inspectie plaats waarna waar nodig nader onderhoud dan wel vervanging plaats vindt. Op gezette tijden worden de (speel)materialen door leidsters en vrijwilligers grondig gereinigd.


Het zorgen voor de kinderen. 

De lokalen van de peuterspeelzaal worden twee maal per week grondig schoongemaakt door een interieurverzorgerster volgens de richtlijnen van de Risico inventarisatie.
Na het toiletteren wordt de kinderen aangeleerd hun handen te wassen
Zoals eerder vermeld worden de speelmaterialen periodiek gereinigd.

Bezwaar/vragen/problemen/klachten. 

Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind op een schoolfoto staat die wij publiceren?
Meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij een van de leidsters, dan nemen wij maatregelen.
Tijdens het brengen en halen kunnen ouders informeren naar het wel en wee van hun kind. Voor uitgebreidere informatie over het kind, het bespreken van problemen of opvoedingsvragen wordt met het oog op de privacy geadviseerd om een afspraak met de leidster te maken.

Heeft u problemen, dan kunt u die het beste eerst bespreken met de hoofdleidster. Wanneer dit niet bevredigend verloopt, neem dan contact op met het bestuur en dien een formele klacht in.
U kunt het klachtenregistratieformulier hier downloaden, of vragen om een exemplaar bij de hoofdleidster. Namen en adressen van het bestuur vindt u voor in dit informatieblad. Wanneer de behandeling van de klacht tot onvoldoende genoegdoening heeft geleid, kan de klachtencommissie worden benaderd. Deze commissie is extern, en ingesteld om het geschil onpartijdig te behandelen.
 
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK)
Postbus 21
3738 ZL Maartensdijk
Tel: 0900-040-0034
Email: info@klachtkinderopvang.nl
 


Liedjesboek

Algemeen bekende liedjes thuis gezongen bieden een gevoel van herkenning die verbindend kan werken op de peuterspeelzaal. Liedjes zingen ondersteunt de taalontwikkeling en helpt om het luister en concentratievermogen te verhogen. Dit zijn allemaal hele goeie redenen om het basis liedjesboek van het Speelkasteel aan te schaffen. Het liedjesboek is met veel liefde en zorg voor u samen gesteld met de nieuwste liedjes voor u op noot. De kosten van het boekje zijn €3,-. Begin en eindig elke dag met een liedje. Op de website staan onder het kopje: thema's, de nieuwe liedjes welke we leren.


Verzekering

De peuterspeelzaal heeft een scholieren ongevallenverzekering.


Meedraaiochtenden 

1 x per jaar, mogen de ouder(s)/verzorger(s) van peuters die 3 zijn, een ochtend of een middag meedraaien. De ouders dienen wel zelf een afspraak met de leidsters te maken. Tegelijk krijgt u dan een uitnodiging van de leidster voor een 10 minuten gesprek. Dit zal plaatsvinden tijdens de meedraaiochtend.