Over ons

Stichting Peuterspeelzalen “Het Speelkasteel” stelt zich ten doel om kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving onder deskundige begeleiding op te vangen, te verzorgen en te begeleiden. De kinderen komen twee, drie of vier dagdelen per week.
Het hoofddoel is om de kinderen alleen en met anderen te laten spelen. Waarbij door de leidsters aandacht word besteed aan het sociaal - emotionele aspect. Ook wordt het kind de gelegenheid geboden kennis te maken, en te experimenteren met verschillende materialen, zoals klei, verf, lijm, zand, water e.d. 

Door zowel individuele als groepsgerichte aandacht, ondersteund met een taalstimuleringsplan en bewegingsactiviteiten, krijgt het kind de kans zich zo volledig mogelijk te ontplooien en wordt de algehele ontwikkeling optimaal gestimuleerd. Hierbij wordt bekeken of de ontwikkeling goed verloopt, zodat eventuele problemen of achterstanden vroegtijdig kunnen worden onderkend.

Daarbij geeft Peuterspeelzaal “Het Speelkasteel” ouders c.q. verzorgers de gelegenheid om hun kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op verantwoorde wijze te laten opvangen.
Tegelijkertijd is “Het Speelkasteel” een ontmoetingsplaats voor ouders c.q. verzorgers. Een plaats waar men kennis kan maken met elkaar en met elkaars cultuur. Daarbij krijgen de ouders c.q. verzorgers samen met de leidsters de gelegenheid om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te praten over de opvoeding van de kinderen.